Om undersøgelsen: I alt deltog 754 forskere ud af 4.851, hvilket giver en svarprocent på 16. Dataindsamlingen foregik i perioden 18/11-1/12.