Dades: 26 abril 2020 (5.825 registres vàlids). Rang de 18 a 93 anys.