Prosječna vrijednost projekata financiranih iz kohezijske politike

Razdoblje 2014. – 2020., vrijednosti izražene u eurima