Počet sporiteľov v druhom pilieri rastie

Vývoj počtu sporiteľov v II. pilieri od roku 2005