Undersøgelsen er baseret på 39.000 interview med bankkunder.  Den maksimale statistiske usikkerhed kan svinge mellem +/- 1,7 % Stikprøven opdateres årligt via 224.000 nationalt repræsentative interview; 52.000 telefon + 117.000 web interview.Hertil indgår 55.000 segmenterings-og konjunkturinterview. Alle interview er ligeligt fordelt henover årets 52 uger.