Undersøgelsen bygger på svar fra 1.554 deltagere, der udgør et repræsentativt udsnit af arbejdsstyrken.