Siffrorna är den genomsnittliga förändringen från år till år mellan 2000 och 2017.