Hodnoty před rokem 2020 jsou skutečné, hodnoty pro rok 2020 jsou rozpočtované. Průměrná meziroční inflace ke konci roku 2020 byla použita ta z Šetření prognóz makroekonomického vývoje ČR z listopadu 2019. Inflace vztahuje všechny hodnoty ke konci kalendářního roku 2019.