Uskutočnené spätné odkupy akcií v rámci spoločností S&P 500

Údaje v miliardách USD