Sledovanosť vybraných večerných a podvečerných programov vo štvrtok 7.9.2023