Delitos contra a liberdade e a indemnidade sexual cometidos en Galicia de xaneiro a setembro