65 prosent av de stemmeberettigede avla stemme i valget.33 prosent forhåndsstemte. Det ble avlagt 22.572 blanke stemmer.