Drivmiddelfordeling februar 2023 vs. 2024

Fordelt på drivmiddel