Förändring i korruption i EU-länderna | 2015 – 2023

Staplarna visar förändringen i korruptionsgraden i EU-länderna mellan 2015 och 2023 på den hundragradiga skalen. En negativ summa innebär en försämring och tvärtom.