18.292 παιδιά εξαφανίστηκαν από ευρωπαϊκά κέντρα υποδοχής μεταξύ του 2018-2020. Τα ασυνόδευτα ανήλικα είναι μια από τις πιο ευάλωτες ομάδες που κινδυνεύουν από trafficking και εργασιακή εκμετάλλευση. Τα περισσότερα καταγεγραμμένα παιδιά εξαφανίζονται στην Ιταλία, την Ισπανία και το Βέλγιο. Αρκετές χώρες δεν συλλέγουν στοιχεία για τους εξαφανισμένους ασυνόδευτους ανηλίκους που αναζητούν άσυλο, για παράδειγμα η Δανία, γιατί "θεωρείται ότι πρόκειται να ταξιδέψουν και άλλο για να συναντήσουν φίλους".