Evolució de la taxa d'atur a Girona

Percentatge de població activa que busca feina