Graf vychází z dat očištěných od sezónních a kalendářních vlivů a výše HDP v cenách roku 2010.