Anm.: I nogle af kommunerne er en ændring på 0 pct. udtryk for, at der mangler data i et eller begge kvartaler. En person tæller som lønmodtagerbeskæftiget hvis der har været en lønudbetaling som er a-indkomst skattepligtig i måneden. Målinger angiver personernes arbejdsmarkedsstatus på én bestemt dag hhv. 1 måned efter afsluttet forløb. Et forløb afsluttes hvis der ikke har været en udbetaling af ydelsen i sammenhængende én kalendermåned.