Diagrammet viser prognoser for markedsandelene for tre wafertyper fra 2022 til 2032.