I bolken "annet" er disse kategoriene slått sammen: Andre sykdommer (4,4), sykdom i fordøyelsesorgan (2,6), hjerte- og karsykdommer (0,6), sykdommer i luftveiene (0,3) og ukjent (0,1).