Persoas que afirman estar inactivas para coidar de nenos/as e/ou persoas dependentes e outras responsabilidades familiares