Čo nás čaká po ukončení energetickej pomoci?

Technický predpoklad vývoja cien energií po ukončení energetickej pomoci v roku 2025