Długość recek untappdowych wśród 5K+PL

u każdego liczona z ostatnich 315 czekinów (z tylu, ile UT pokazuje)