Strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd som andel av trend-bnp for Fastlands-Norge. Fra revidert budsjett i mai 2019.