* Noen studiesteder har lavt studenttall. Det kan gi store utslag i statistikken.
 f 
in