Tallene viser innhentet kapital i selskapene som ha "Årets gründere" r meldt inn til og fanger ikke opp alle selskapene. Men svært mange av de fremste er med, og tallene kan bidra til oversikt over markedet.
 f 
in