Nacementos e defuncións rexistradas cada ano en Galicia e saldo vexetativo