Porcentaxe de médicos activos de 55 anos ou máis (2017)