Inkomen per hoofd van de bevolking

Bruto binnenlands product (in marktprijzen) per inwoner, 2023