Nova revisió del càlcul de l'INE de la comptabilitat trimestral dels anys de la pandèmia
Primer càlcul del PIB