Waar ruziet men het meest over de thermostaat?

Panelonderzoek onder 2000 Nederlanders