Om rentene: Noen av bankene krever at du har lønnskonto i banken for å få vilkårene. Lån knyttet til medlemsvilkår er ikke med i oversikten. *Banken har ikke listepris på et slikt lån