Basert på Sykepleiens spørreundersøkelser fra 2018 og 2020 om seksuell trakassering.
 f 
in