Número de aeroxeradores instalados en cada concello (31-12-2018)