Noot: geen cijfers beschikbaar voor kleuteronderwijs in Nederland en voor hoger onderwijs in EU23 en Frankrijk.
 f 
in