Førstegangsvitnemål er basert på karakterer ut videregående pluss realfags- og språkpoeng. I ordinær kvote medregnes alderspoeng og tilleggspoeng for høyere utdanning, folkehøgskole eller militæret.