Survey´en er foretaget fra den 03.09.18 - 08-09.18. 515 respondenter har deltaget. Survey´en blev lanceret på Bureaubiz´s hjemmeside, på Bureaubiz´s Facebook side, på Bureaubiz´s Twitter & på Bureaubiz´s LinkIn profil.