AKO, 3. až 6. februára 2020, vzorka 1000 respondentov