Noot: het betreft hier het aantal inschrijvingen met een diplomacontract.
 f 
in