Позиции на украинските и руските сили към 17 ноември