Evolución (%) do número de unidades de Infantil e Primaria en cada concello entre 2008 e 2018