Skattetrycket i EU-länderna | 2022

Staplarna visar värdet på skatter och sociala avgifter som andel av EU-ländernas BNP under 2022.