Djøf Privats lønundersøgelse 2018 bygger på oplysninger om medlemmernes løn i september.
I alt deltog 9.592 respondenter, og svarprocenten var 41.