Note: Procentsatserne summer ikke alle op til 100 på grund af afrundinger. 120 timer om året svarer til 4 ugentlige lektioner, og 90 timer om året svarer til 3 ugentlige lektioner.