Fagforbundenes egenkapital i millioner kroner. Tallene baserer seg i hovedsak på regnskap levert til Brønnøysundsregisteret.