Позиции на украинските и руските сили към 15 ноември