Največja svetovna gospodarstva 2024

BDP, realni, v mrd USD