Indekset er et samlet mål for kriminaliteten i en befolkningsgruppe beregnet på, hvor stor en andel, der har fået en dom i løbet af et givent år. Indekstallet er korrigeret for alderssammensætning.
 f 
in