Målt ved kredittindikatoren K2, som viser kreditt fra innenlandske kilder.