Tabel met een overzicht van de verschillende Nederlandse partijen en wat ze hebben gestemd voor wat betreft het wetsvoorstel afbouw salderingsregeling.